PLANCON Sp. z o. o.
ul. Wilhelma Feldmana 6
31-130 Kraków
Tel: +48 (12) 633-05-00
Tel. +48 (12) 659-28-77

OFERTA

Projektowanie konstrukcji żelbetowych
Projektowanie konstrukcji stalowych
Projektowanie konstrukcji drewianych
Uzgadnianie i zatwierdzenie dokumentacji technicznej
Projektowanie modernizowanych obiektów budowlanych
Nadzory budowlane i opinie techniczne
Z przyjemnością spotkamy się z Państwem w celu prezentacji działalności naszego biura oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.