PLANCON Sp. z o. o.
ul. Wilhelma Feldmana 6
31-130 Kraków
Tel: +48 (12) 633-05-00
Tel. +48 (12) 659-28-77

Liczby i fakty

Poniżej prezentujemy kilka najistotniejszych faktów i liczb związanych z prowadzeniem Biura i realizacją projektów przez firmę PLANCON Sp. z o.o.:

 

* Prezesem Zarządu jest Janus-Heinrich Kurth

* Zatrudniamy 21 dyplomowanych inżynierów

* Dysponujemy 23 stanowiskami pracy, wyposażonymi w najnowocześniejszy sprzęt

* Zakończyliśmy realizację ponad 600 projektów

* Siedziba firmy zlokalizowana jest  w Krakowie